Strona główna
O nas
Usługi
Referencje
Zostań rzeczoznawcą
Szkolenia
Władze
Kontakt
Linki
 
Usługi

Wybrane usługi świadczone przez nasz Ośrodek Rzeczoznawstwa:

- ekspertyzy i opinie dla firm, urzędów, straży pożarnej, organizacji ubezpieczeniowych, sądów, organów ścigania, osób fizycznych, itp.,
- doradztwo i konsultacje,
- wyceny urządzeń i instalacji,
- projekty techniczne, instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczne,
- kosztorysy, weryfikacja kosztorysów,
- świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, lokali,
- audyty bezpieczeństwa pracy układów zasilania,
- nadzory inwestorskie i autorskie,
- pomiary i badania, przeglądy techniczne m.in. budynków,
- tłumaczenia techniczne,
- szkolenia i doskonalenie zawodowe, szkolenia bhp - 300 GHz,
- opinie o innowacyjności produktu wymagane przy programach unijnych,
- projekty, misje, targi, itp. współfinansowane ze środków funduszy krajowych i unijnych,
- konferencje, seminaria, reklama,
- rekomendacja SEP dla wyrobów i usług.

Wybrane usługi dedykowane m.in. agencjom ubezpieczeniowym:

- wycena szkód, opracowanie ekspertyz i opinii powypadkowych (pożary, uszkodzenia systemów, uszkodzenia transportowe itp.) dla potrzeb Działów Likwidacji Szkód,
- opracowanie wytycznych dla pracowników przyjmujących obiekt do ubezpieczenia,
- opiniowanie obiektów budowlanych, które właściciel pragnie ubezpieczyć od zniszczenia spowodowanego przepięciami bądź wyładowaniami atmosferycznymi

Wybrane usługi w zakresie urządzeń przeciwwybuchowych wg ATTEX 94/9/WE:

- doradztwo techniczne w zakresie instalacji i urządzeń przeciwwybuchowych w oparciu o dyrektywy ATTEX 94/9/WE;
- klasyfikacja do stref zagrożenia wybuchem;
- analiza zagrożenia wybuchem stanowisk pracy (co rok), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931);
- szkolenia.

Zobacz przykłady usług
świadczonych przez rzeczoznawców
Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP >>>

 
Kontakt Strona główna